Aktuálně

Pokyny pro prodej povolenek v roce 2018 

Důležité upozornění:
Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: 
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max.- platí míra kapra 45 - 70 cm max !!!
 
popis doplněn: 
Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm
.
 

Termín brigády listopad

24.11.2018 začátek v 7:30hod– jedná se o práci při odvozu dřeva od rybníku. V případě nepříznivého počasí se brigáda  nebude konat. Kontakt na dozor: Fučík Stanislav tel.723582692

Ceny známek a povolenek v roce 2019 

Upozornění pro rybáře

Rybník Obora v Budíškovicích vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení.

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.