Aktuálně

Pokyny pro prodej povolenek a termíny prodeje povolenek v roce 2019 

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884

Dne 19.1.2019 prodej povolenek se nebude konat, jak je psáno v termínovém kalendáři: viz Pokyny pro prodej povolenek

Pozvánka

Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS PS Jemnice ,dne 24. 02. 2019 v 9:00hod. v restauraci v Podolí. Po ukončení schůze bude možnost zakoupit si členskou známku na rok 2019. Jednou z povinností člena je dle „ stanov MRS, o.s.“,§6 odst. 5), pís. g)“ platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky předloží člen ke kontrole členskou legitimaci.                      Program výroční členské schůze 

 

Změna bližších podmínek v roce 2019

Důležité upozornění: Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:

- zavedení míry okouna říčního

- omezení lovu na umělou mušku

- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Více na http://www.mrsbrno.cz/

 

Lov pstruhů na dírkách v areálu sádek 

Pravidla lovu pstruhu 

Pstruzi už byli vysazeni a čeká se na dostatečnou sílu ledu, abychom mohli zahájit lov. Služba bude zde zveřejněna s týdenním předstihem. Pokud nebude led na rybníku lze lov provádět ze břehu, tento lov je třeba si domluvit se správcem sádek. Dne 10.1.2019 led  pouze 2cm.

 

Upozornění pro rybáře

Rybník Obora v Budíškovicích se napouští po opravě vypouštěcího zařízení.

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.